Konserter

Sök till kören!

Boka oss

Om oss

A Scalpella är Medicinska Föreningens äldsta kårförening. Vi är en klassisk studentkör med blandad sättning. Vår repertoar är bred, då vi framför allt från klassiska studentsånger och större klassiska verk till mera nutida acapellaarrangemang. Vi har i regel två egna konserter per termin, framträder vid Medicinska Föreningens fester och Karolinska Institutets ceremonier samt gör externa sjungningar, däribland våra populära luciatåg. Som sig bör för en studentkör har A Scalpella även en social sida – vi anordnar fester, går ut tillsammans, och åker på rephelg ett par gånger per år. Vi reser också på körturnéer av olika slag – förra våren var vi i Norge och innan dess har de senaste resmålen varit Skottland, Prag, Barcelona och St. Petersburg. Vårens resa går till Litauen, där vi ska vara med i en körtävling.

Vill du veta mer om kören, boka oss för sjungning eller luciatåg, eller kanske komma och provsjunga? Tveka inte att kontakta oss!
www.ascalpella.se
Ordf@ascalpella.se

Ascalpella hjorthags
A Scalpella i Hjorthagskyrkan 2015