A Scalpella är Medicinska Föreningens äldsta kårförening. Vi är en klassisk studentkör med blandad sättning. Vår repertoar är bred, då vi uppför allt från klassiska studentsånger och större klassiska verk till den nutida klangliga acapellarepertoaren, eller varför inte technopotpurrier. Vi har i regel två egna konserter per termin, framträder vid Medicinska Föreningens fester samt Karolinska Institutets ceremonier och gör externa sjungningar, däribland våra populära luciatåg.

Som sig bör för en studentkör har A Scalpella även en social sida – vi anordnar fester, går ut tillsammans, och åker ut till Solvik (Medicinska Föreningens stuga på Värmdö) ett par gånger per år. Vi reser också på körturnéer av olika slag. De senaste resmålen har varit Norge, Skottland och Tallinn.

A scalpella AFA Scalpella 2017