Uppdaterad: Juni 2018

Ansökningsperioden för våren 2018 är nu över. Nästa öppna rep med möjlighet till ansökan kommer äga rum i början av hösten.
– PROVSJUNGNING –
Provsjungningen är till för att vi ska lära känna dig som sångare. Du kommer att få sjunga en sång som du har valt själv (ta gärna med noter om du önskar ackompanjemang) och vi kommer även att lyssna på omfång, gehör och notläsningsförmåga. Möjlighet att provsjunga brukar finnas antingen direkt efter det öppna repet, eller någon dag i anslutning.

Kontakta gärna ordförande Thale Olsen för mer information, ordf@ascalpella.se

Eller gilla oss på Facebook så få du information löpande.

Varmt välkomna!