A Scalpella är Medicinska Föreningens äldsta kårförening. Vi är en klassisk studentkör med blandad sättning. Vår repertoar är bred, då vi framför allt från klassiska studentsånger och större klassiska verk till mera nutida acapellaarrangemang. Vi har i regel två egna konserter per termin, framträder vid Medicinska Föreningens fester och Karolinska Institutets ceremonier samt gör externa sjungningar, däribland våra populäraLuciatåg. Som sig bör för en studentkör har A Scalpella även en social sida – vi anordnar fester, går ut tillsammans, och åker på rephelg ett par gånger per år. Vi reser också på körturnéer av olika slag – i sommar sätter vi oss på
tåget till Norge och Bergen, förra våren var vi i Skottland, och innan dess har de senaste resmålen varit Prag, Barcelona och St. Petersburg.

Vill du veta mer om kören, boka oss för sjungning eller Luciatåg,
eller kanske komma och provsjunga? Tveka inte att kontakta
oss!
www.ascalpella.se
Ordf@ascalpella.se

Ascalpella hjorthags
A Scalpella i Hjorthagskyrkan 2015