Hösttermin 2020

25/10 Höstkonsert i HögalidskyrkanA Scalpella på körtävling i Litauen 2019