Vårtermin 2020

14 mars: Vårkonsert

3 juni: Sommarkonsert

11-14 juni: Körtävling i Bratislava, SlovakienA Scalpella på körtävling i Litauen 2019