Vårtermin 2017

Detaljer om konserterna tillkommer allt eftersom.


 

 

20/1 Infopub

25/1 Öppet rep

28/1 Amphiox

1/ 2 Audition

15/2 Nit och Redlighet

3-5/3 Rephelg

19/4 (?) Vårkonsert

27-1/ 5 Ev. Körresa