Vårtermin 2019

Detaljer om konserterna tillkommer allt eftersom.


9/3 Vårkonsert

2-5/5 Körtävling i Kaunas, Litauen